Personlig gennemslagskraft og formidling


Personlig gennemslagskraft og mundtlig formidling

Når I ønsker at styrke jeres kompetencer inden for gennemslagskraft, formidling og præsentationsteknik.

"Kurset var for mig ”the missing link" til mine præsentationer" Birgit Barder, Danfoss

Blandt redskaberne lærer I:

 • Få styr på indre ro,nærvær og engagement, hvad holder dig tilbage? træd i karakter 
 • Kom ud over scenekanten og engager tilhørerne fra start til slut med budskaber der huskes
 • Du kan sagtens formidle uden at kunne alt udenad - brug din viden ,erfaring og interesse for emnet
 • Formidl med tydelig stemmeføring og naturligt kropssprog der understreger det sagte
 • Få struktur på indholdet og tal til hjerne og hjerte 
 • Brug rummet, gulvet og visuelle midler - skab helhed
 • Træk lige vejret - og brug kunstpauserne- det gør en kæmpe forskel

Kurset er for alle, lige fra den der har bruge for hele pakken og den der ønsker ny inspiration.

Hvad er udfordringen? Ved enhver form for mundtlig kommunikation, er det vigtigt at det ønskede budskab, når tydeligt og interessant frem til modtagerne. Der skal kun få sekunder til at tilhørerne tolker, om de finder formidleren interessant, tillidsvækkende, troværdig eller ej.

Mange mennesker har udfordringer i forskellig grad med at skulle tage ordet. Når man er ”på”, kan manglende gennemslagskraft, nervøsitet eller tidspres påvirke ens fokus,og dermed er der  risiko for, at at formidlingen ikke lykkes som ønsket.

Vigtige pointer kan forsvinde, budskabet være ufokuseret eller kompliceret.Ubalance mellem det sagte og det visuelle kan skabe forvirring, og arbejdet være spildt.

"Jeg vil varmt anbefale både kurset og at bruge to dage på det , det er klart tiden og investeringen værd" Frank Jensen CEO IXA

At blive en god professionel formidler, der lykkes med sine indsatser, er et håndværk, som alle kan lære.

Det er de små, men yderst vigtige signaler og detaljer der skaber helheden og forbindelsen mellem budbringer og modtager, som får det hele til at gå op.

Det handler om at lære sig nogle helt basale teknikker til, hvordan man indtager rummet, fremtræder sikkert og professionelt, formidler engagerende og hvordan man bruger sin stemme og sit kropssprog.

Hvis der for eksempel tales utydeligt, hastigt, mumlende og med manglede endelser er risikoen stor for, at tilhørerne mentalt "tjekker ud". Det samme gør sig gældende, hvis kropssproget ikke hænger sammen med indholdet eller man står og gemmer sig ved en Power Point præsentation.

Det handler om at have det godt med at tage ordet og dermed få tilhørerne til at forstå, huske og omsætte budskabet aktivt efterfølgende. 

Ja det handler om at kunne glæde sig til at være på, også med sommerfugle i maven af den gode slags - og det kan virkelig lade sig gøre.

Kurset ” Personlig gennemslagskraft, mundtlig formidling og præsentation” hos Voxlab giver brugbare redskaber til, hvordan man i enhver situation kan tænde for sin gennemslagskraft, og performe sikkert og engagerende ud.

Når man kan "læne sig tilbage" og stole på sin værkstøjskasse, mindskes stress, der opnåes en større ro og nærvær, og man kan både få og give en god brugbar oplevelse.

"Jeg føler allerede, at det lærte gør en væsentlig forskel i hverdagen”. Jesper Christensen, CBS

Hvad lærer man på kurset ”Personlig gennemslagskraft”?

 • Tag ordet med indre ro, nærvær og overskud, og fæng tilhørerne fra start til slut
 • Tænd for gennemslagskraften i enhver situation
 • Find balancen mellem mundtlig formidling og eventuelle visuelle midler
 • Lær at bruge stemmen, så man taler tydeligt, engageret og bliver hørt og forstået
 • Brug arme og kropssprog, så det hænger sammen med budskabet
 • Lær at engagere tilhørerne så de kan forstå, huske og omsætte budskabet bagefter
 • Lær at skær ind til benet i fremlæggelsen.

Forløb:
Kurset indledes med et teoretisk oplæg om gennemslagskraft, som krydres med gode råd og konkrete redskaber. Herefter er deltagerne aktivt på, efter devisen ”øvelse gør mester”
Alle deltagere vil få fokuseret personlig træning af underviseren og en plan, der implementerer de nye kompetencer effektivt.

Efter kurset udleveres kompendium og trænings-videoer med de samme øvelser, der også trænes på kurset. Der vil ikke blive videofilmet på kurset.

Hvad får medarbejderen og virksomheden med hjem fra kurset ?

 • Kurset styrker udviklingen af den individuelle performance-kompetence, så man derigennem kan skabe en personlig, stærk og positiv profil, og have det godt med at være "på"
 • Kurset gør jeres medarbejder bedre til at udtrykke og forklare fakta, projekter, resultater og idéer, og dermed sælge jeres idéer og produkter klart og engageret
 • Kurset giver virksomheden en stærk profil af en medarbejder, der formår at præsentere jer bedst muligt.
 • Kurset giver redskaber til at forbedre formidlingsevner, så man lettere kan styre og koordinere selvtillid og - motivation, kropssprog og stemmeudtryk med selve budskabet.
 • Kurset leverer brugbar viden og redskaber til den enkelte omkring selvtillid, selv-motivation, synlighed og autoritet, som let anvendes i det daglige, når man skal tage ordet, kommunikere og få succes.
 • Kurset giver effektive praktiske redskaber til, hvordan man forvalter en frugtbar kommunikation såvel internt som eksternt
 • Kurset giver gode idéer til at forvalte budskabet med enten ingen, eller få og enkle visuelle midle

Hvilken effekt har kurset ”Personlig gennemslagskraft” for deltageren og for virksomheden?

Læs blogindlæg om gennemslagskraft...

Læs mere om ”Hvem er vi” her... 

Hvem henvender kurset sig til?
Kurset henvender sig til enhver, der ønsker at styrke deres personlige fremtræden, mundtlige kommunikation og præsentationsstil.

Underviser:
Kurset varetages af Vibeke Krogsgaard, ejer af Voxlab, der som operasanger og performancerådgiver ved, hvad det kræver at stå på podiet, have fokus på det essentielle og engagere sin modtager.

 

 


Sagt om kurset ” Personlig gennemslagskraft” af tidligere deltagere:

 

Frank Jensen, CEO, IXA:
"Jeg og mine 8 kolleger havde meget stor gavn af kurset Ordet er dit. Vi havde arrangeret et to-dages kursus, og allerede den 1. dag havde vi lært virkeligt meget, så jeg tænkte efter den 1. dag, at 1 dag vist var nok - men sikke et held, at vi havde taget to dage, for denne dag, med gentagelse af øvelserne gav 10 fold- så vi hver især fik underbygget og cementeret vores nye redskaber.

Jeg vil varmt anbefale både kurset og at bruge to dage på det - det er klart tiden og investeringen værd. Tak til Vibeke, for hendes kyndige undervisning både til gruppen som helhed og for de individuelle råd og vejledninger”.

 

Sabine Esbensen, Regional Coordinator, Danfoss A/S:

“Vi har brugt Vibeke Krogsgaard, Voxlab gennem mere end 16 år – siden 2002, til præsentationsteknikkurser, hos Danfoss. Målgruppen for kurset spænder vidt. Der er alt fra økonomimedarbejdere, projektledere og ingeniører til medarbejdere med ledelsesansvar.

Vibeke’s kurser får hver gang rigtig gode tilbagemeldinger. Hun formår at få den enkelte ud overscenekanten. Deltagerne går tilmed fra kurset med nogle rigtig gode værktøjer i bagagen.  

Senest har vi brugt Vibeke’s kompetencer rundt omkring i Nordeuropa, hvor salgsselskaberne har ønsket kurser i præsentationsteknik. Også her har Vibeke fået rigtig gode tilbagemeldinger. Jeg kan kun medgive Vibeke mine bedste anbefalinger”.

 

Elisabeth Andersen, Administrationschef, RAMBØLL Informatik A/S:

Vi - en gruppe på 12 kolleger - havde alle meldt os til kurset ”Din personlige gennemslagskraft” fordi vi syntes det virkede spændende og noget vi kunne bruge i vor travle arbejdsdag - men vi var ikke klar over hvor meget vi egentlig fik ”med i bagagen”. Den primære grund til den store oplevelse var vor underviser - Vibeke Krogsgård - som er en fantastisk, veltalende, levende, inspirerende og spændende person som fik det bedste ud af hver enkelt af os. Kurset var vel tilrettelagt, meget varierende og med gode øvelser. Vi vil alle takke for to rigtig gode og indholdsrige dage og varmt anbefale kurset til andre ude i det pulserende arbejdsliv - alle kan bruge sådan et kursus!”.


Jesper Christensen Department of Strategic Management and Globalization, CBS:

”Den anatomiske og tekniske indsigt, som Voxlab tilbyder, betyder i mine øjne, at både kvaliteten og seriøsiteten hæves betydeligt. Den viden og de redskaber, du præsentere, er meget tilgængelige og anvendelige, Det er værd at understrege, at dit kursus adskiller sig væsentligt fra lignende forløb, hvor der udelukkende er fokus på det, der ’foregår inde i hovedet’. Jeg føler allerede, at det gør en væsentlig forskel i hverdagen”.

 

Birgit Barder, Strategic Project Purchaser, NPD at Danfoss Drives A/S:

“Det mest opløftende og positive jeg længe har oplevet på kursus fronten, var da jeg deltog i ” Personlig gennemslagskraft” ved Vibeke Krogsgaard. For mig var det den ene aha oplevelse efter den anden. Gennem årene har jeg været på adskillige præsentationskurser og jeg tænkte, at jeg nok bare var et lidt håbløst tilfælde, og at jeg aldrig ville finde en ro og sikkerhed når jeg skal præsentere noget. Så var det at jeg deltog på kurset, og på det kursus skal jeg love for, at der blev arbejdet med helt andre ting end jeg har oplevet på andre typer af præsentationskurser. Kurset var for mig ”the missing link”, i forhold til at jeg ledte efter denne ekstra dimension til præsentationskurserne”. 

 

Anja Schremmer Hartmann, Juridisk specialkonsulent, BaneDanmark:

”Jeg har deltaget i Vibekes kursus "Personlig gennemslagskraft" intet mindre end to gange, fordi jeg fik mulighed for at få en udvidet version af kurset. Det er et af de bedste kurser, jeg har deltaget i. Det giver rigtig gode værktøjer til fx at styre sin nervøsitet hvis man skal stå over for større forsamlinger, opnå større gennemslagskraft i et vigtigt møde, bevidsthed om egen fremtoning etc. Det er i bund og grund relativt simple tricks, som giver kropskontrol, der forplanter sig i stemmekontrol. Teknikker som kan bruges i alle mulige sammenhænge både professionelt og privat. Bevidstheden om hvordan man virker, når man skal tage ordet - hvordan man kan styrke sit budskab med den rigtige fremtoning, hvordan man kan gøre sig selv mere interessant at høre på .... det er blandt de ting, man kan tage med sig fra kurset. Vibeke serverer sine metoder og budskaber med en god portion humor, fantastisk energi og klare illustrative eksempler. Man føler sig i godt, inspirerende og professionelt selskab, når man deltager i Vibekes kurser. Jeg har brugt virkelig mange af de ting, jeg lærte på kurserne hos Vibeke og har sidenhen anbefalet flere kollegaer, at tage på Vibekes kursus”.

 

Læs om Voxlab her...              

Læs om personlig performance her...

Se andre kurser i Voxlab her...© Voxlab 2019