Personlig gennemslagskraft 1:1 træning og rådgivning

Personlig træning er tiltænkt dig der ønsker at få din helt personlige plan for din personlige performance, og at der er 100 % fokus på netop det du ønsker at optimere.

 Blandt redskaberne du kan vælge, er disse emner:

 • Du ønsker at få en personlig plan for hvordan du optimerer din gennemslagskraft
 • Du vil gerne have teknikker til at tage ordet og præsentere i ethvert forum
 • Du vil  gerne bruge din stemme eller dit kropssprog optimalt 
 • Du vil kunne styre eventuel nervøsitet og have engagemnet, nærvær og overskud
 • Du vil fænge med et klart budskab fra start til slut, som får tilhørerne til at lytte, forstå og omsætte det sagte
 • Du vil gerne bruge rummet og gulvet og have klare visulle midler der fænger og skaber helhed
 • Du vil gerne bruge din vejrtrækning bevidst, da den har stor indflydelse på din fysiske og mental gennemslagskraft

Han/hun brænder flot igennem” – sådan kan man indimellem tænke, når man går fra et møde, en præsentation, en konference eller en forhandling og har en god formidler in mente, hvor man kan huske hvad vedkommende har sagt og gjort. Grunden er, at vedkommende performer og kommunikerer overbevisende og klart samt tydeligt viser, at han/hun har det godt med at tage ordet.

Der er her tale om at vedkommende besidder en positiv personlig gennemslagskraft, hvor små virkemidler gør en stor forskel. At mestre denne evne hænger sammen med, at man ved hvordan man træder i kraft og bruger sine personlige virkemidler.

Ved at træne bestemte redskaber, har man  en værkstøjskasse man altid kan stole på, så man med ro i maven kan performe og være "på".

Man kan sammenligne mekanismen med at køre i bil - når man ved, hvilken rute man skal tage, og hvordan man styre bilen, så når man godt og sikkert frem til målet.

På kurset ”Brænd igennem 1.1” hos Voxlab er der fokus på din unikke personlige gennemslagskraft og dine ønsker for, hvad du vil have fokus på at udvikle. Det kunne for eksempel være fokus på din stemme, din formidlings stil, dit kropssprog eller det kan være hele ”performer pakken”. Det er også grunden til, at undervisningen foregår 1:1.

Hvad kan lære man på kurset ”Brænd igennem 1:1”?

 • Hvordan man tænder for sin selvtillid og personlige præsentationsstil med gennemslagskraft, fokus og engagement og når ud til tilhørerne fra start til slut.
 • Hvordan man styrer eventuel nervøsitet, pres og black-outs.
 • Hvordan man i sin mundtlige formidling kan anvende prosodi, som er evnen til at skabe dynamik og variation i tonehøjde, tryk og betoning og dermed fremmer budskabets hensigt i fortolkningen.
 • Hvordan man bruger stemmens fysik optimalt, så stemmen får en personlig og behagelig stemme med god volume, klang, artikulation, pausering og variation.
 • Hvordan man bruger sin kropsholdning/positur som en solid opbakning til både kropssprog og som stemmens højtaler.
 • Hvordan man bruger sit kropssprog enkelt, naturligt og overbevisende og får det til at stemme overens med budskabet.
 • Hvordan man kan blive en skarp formidler gennem medier.
 • Hvordan man finder balancen mellem den mundtlige formidling, Power Point, medier og whiteboard.
 • Hvordan man tolker tilhørernes signaler og aktiverer og fænger og motiverer dem til at huske og omsætte budskabet.
 • Hvordan man opdyrker sin evne til at lytte ”indad”, lærer sig selv bedre at kende og dermed forvalte sine ressourcer optimalt.

Læs blogindlæg om gennemslagskraft...

Læs mere om ”Stemmen som primus motor” her...

Forløb:
Kurset indledes med en dialog omkring, hvilke behov den enkelte kursist har i forhold til rådgivningen og undervisningen hos Voxlab. Herefter følger en plan og en række individuelle øvelser, som hjælper med til at finde frem til en stærk personlig gennemslagskraft, selvtillid og formidlingsglæde. Den enkelte kursist vil få fuld opmærksomhed og få effektiv rådgivning uden afbrydelser.

Hvilken effekt har kurset ”Brænd igennem 1:1 ” for deltageren og for virksomheden?

 • Kurset styrker udviklingen af de individuelle performance-kompetencer, så man derigennem kan skabe en personlig, stærk og positiv profil.
 • Kurset giver redskaber til at forbedre formidlingsevner, så man lettere kan styre og koordinere stemmeudtryk og kropssprog med selve budskabet.
 • Kurset leverer brugbar viden og redskaber omkring positivt mindset, indre ro, synlighed og autoritet.
 • Kurset gør deltageren bedre til at forklare fakta, projekter, resultater og idéer
 • Kurset gør deltageren bedre til at forklare og sælge idéer og produkter klart og engageret
 • Kurset giver effektive praktiske redskaber til, hvordan man forvalter en frugtbar kommunikation når ordet skal tages generelt, og få succes både internt og eksternt
 • Kurset giver gode idéer til at forvalte budskabet med enten ingen, eller få og enkle visuelle midler.

Hvem henvender kurset ”Brænd igennem 1:1”sig til?
Kurset henvender sig til enhver, der ønsker at styrke sin personlige fremtræden, mundtlig kommunikation og præsentationsstil. Både ledere, mellemledere og medarbejdere fra mange forskellige professioner har haft stor effekt af at gennemgå kurset – se f.eks referencer herunder.

Underviser:
Kurset varetages af Vibeke Krogsgaard, ejer af Voxlab, der som operasanger og performance-rådgiver ved, hvad det kræver at stå på podiet, have fokus på det essentielle og engagere sin modtager.

Læs mere om ”Hvem er vi” her...

 

 


Sagt om kurset ”Brænd igennem 1:1” fra tidligere deltagere:

 

Anette Lena Christiansen, Production Manager, Solar Manufacturing & Logistics, Danfoss A/S

Vibeke gjorde mig til en bedre leder

”Jeg ønskede at forbedre mig egen gennemslagskraft og kommunikations-egenskaber, med henblik på at blive en bedre leder, og få budskabet præsenteret godt. Efter at have deltaget i et fantastisk kursus ” Personlig gennemslagskraft og præsentation-Ordet er dit”, blev jeg utrolig inspireret, og jeg fik en tro på, at jeg rent faktisk kunne få en bedre gennemslagskraft, og derved blive en endnu bedre leder. Efter et individuelt forløb hos Vibeke med stemmetræning, vejrtræknings-øvelser, fokus på kropssprog, coaching og teknikker, har Vibeke lært mig det ingen andre kunne! I dag har jeg meget mere kontrol over, hvordan jeg håndterer min nervøsitet inden jeg skal præsentere for større forsamlinger eller kommunikere et budskab. Vibeke har bestemt gjort mig til en bedre leder, og jeg kan varmt anbefale andre, at tage et individuelt forløb hos hende”.

 

Morten Degn, Ingeniør/Programme Manager, Jabra

Synlige resultater på min gennemslagskraft

”Hvis du vil flytte dig selv som person kommunikationsmæssigt, kan jeg varmt anbefale Vibeke/ Voxlab. Med fokus på kropssprog, udtale og stemme træning, gav det meget hurtige og synlige resultater på min gennemslagskraft. Først havde jeg været på kurset ”Personlig performance og præsentation, og derefter tog jeg en række personlige 1-1 timer. Det var meget positivt - og underholdende. Det er helt klart den bedste coaching jeg endnu har fået, og af alle kurser jeg har taget er dette et ud af to som gav mig et tigerspring. Og som en positiv bivirkning fik jeg en bedre sangstemme”.

 

Lisbeth Borup, Change management Strategist

Målrettet stemmetræning gav effekt og glæde

”Hvis du gerne vil udvikle din stemme og dermed din fremtræden, når du præsenterer for andre, vil jeg varmt anbefale Vibeke Krogsgaard – du kan ikke få en mere kompetent, menneskeklog og tillidsskabende lærer og coach. Da jeg for nylig skulle forberede et foredrag for 150 ledere, kontaktede jeg Vibeke for at få målrettet stemmetræning. Jeg ville gerne udvikle min stemme, fordi jeg havde erfaret, at min stemme let blev anspændt og løb træt, når jeg skulle tale i længere tid, ligesom jeg gerne ville være i stand til at bruge min stemme mere nuanceret for at fastholde deltagernes opmærksomhed. Min stemme blev blødere og meget mere nuanceret – og det betød også, at jeg oplevede at jeg fik endnu større glæde og effekt af, at skulle holde foredrag. Vibeke er en knivskarp underviser, hvor hendes baggrund som operasanger og hendes viden om stemmens anatomi er en kæmpe styrke. Samtidig har Vibeke som person en unik evne til at skabe et trygt og fortroligt rum, hvilket er væsentligt for at man som elev/deltager kan slappe af, bruge kroppen og give sig i kast med at lege med sin stemme”. 

 

Werner Worm, Professor in Chinese culture and negotiation, CBS

"Vibeke er en af de mest professionelle og inspirerende undervisere jeg nogensinde har mødt. Jeg har taget en række personlige timer hos Vibeke og kan varmt anbefale hende. Vibeke fokuserer ikke kun på at forbedre ens præsentations teknik og kommunikation, men også på ens selvtillid og arbejdsglæde. Baseret på min egen oplevelse fik jeg på få lektioner en meget bedre stemme og præsentationsteknik. Vibeke interesserer sig I den grad for den person hun har foran sig og er meget pædagogisk I sin fremgang”. 
 
© Voxlab 2019