Personlig gennemslagskraft 1:1 træning og rådgivning

Personlig performance coaching, er for dig der ønsker et skræddersyet program

Hvad? I  ”Brænd igennem 1-1” hos Voxlab, er der fuldt fokus på dig og din personlige performance.

Det er grunden til, at coachingen, foregår 1:1. Både ledere, mellemledere og medarbejdere fra mange forskellige professioner har haft stor effekt af personlig trænin. Læs referencer længere nede

Hvilke emner kan jeg hjælpe dig med at styrke?

 • Optimer din personlige performance og tag gulvet overbevisende og troværdigt
 • Få teknikker til at tage ordet og præsentere 
 • Lær at formidle med stemmen ved at bruge prosodi, der giver budskabet vægt og mening (prosodi: klang, betoning, rytme, hastighed, kunstpauser) 
 • Styrk din stemme fysisk med god klang og volume, kom af med stemmeproblemer 
 • Træn din nonverbale kommunikation i kropssprog og kropsholding
 • Styr nervøsitet og skab nærvær, overskud og engagement
 • Skær ind til benet i dit budskab, og få sammenhæng mellem  budskab og visuelle midler
 • Online præsentationer kræver det ekstra af dig - lær hvordan

Når du har indøvet  effektive og enkle redskaber, har du en værkstøjskasse du altid kan stole på, så du med ro i maven kan performe og være "på".

Udfordringen? vi har allesammen prøvet at tage ordet, og mærket at vi ikke havde helt styr på situationen.

Det er ærgerligt, og er en oplevelse der kan sætte sig på fremadrettede situationer.

At opleve at stemmen eller kropssproget ikke fungerer optimalt. At man er bange for at glemme hvad man skal sige eller at få et spørgsmål man ikke kan svare på, er blandt top bekymringerne hos mange. Derfor  "gemmer" vi os bag slides og i hjørnet af rummet. Men så bliver vi først meget tydelige på den uheldige måde.

Anette Lena Christiansen, Production Manager Solar Manufacturing & Logistics, Danfoss A/S  
Vibeke lært mig det ingen andre kunne!

”Vibeke har gjort mig til en bedre leder.Jeg har nu kontrol over, hvordan jeg håndterer stemme, formidling og nervøsitet inden, jeg skal præsentere for større forsamlinger.Jeg kan varmt anbefale et individuelt forløb."

Løsningen? ”Han/hun brænder flot igennem sådan kan vi indimellem tænke, når vi oplever en særlig god formidler. En formidler der kan sit håndværk i personlig performance.

Hvor vi husker hvad formidleren har sagt og gjort. Hvor vi bagefter kan omsætte budskabet aktivt.

Grunden er, at formidleren performer og kommunikerer overbevisende og har det godt med at tage ordet. Det mærker tilhørerne. At mestre denne evne hænger sammen med, at man ved hvordan man performer og  bruger sine personlige virkemidler

Jeg vil sammenligne at tage ordet, med at køre i bil. Når vi ved, hvilken rute vi skal tage, og hvordan vi styrer bilen, så når vi godt og sikkert frem til målet. Tilhørerne er passagerene, de vil også gerne med på en sikker og god tur.

Læs blogindlæg om gennemslagskraft...

Læs mere om ”Stemmen som primus motor” her...

Morten Degn, Ingeniør/Programme Manager, Jabra ”Det er helt klart den bedste coaching har fået. Det gav mig et tigerspring i min gennemslagskraft, istemme og kropssprog 

Forløb:
Den personlige performance coaching, starter med en dialog omkring, hvilke behov og ønsker du har for forløbet.Herefter sammensættes en plan, som overføres til aktiv træning i de efterfølgende lektioner.

Du vil få fuld opmærksomhed og få effektiv rådgivning uden afbrydelser.

Hvilken effekt har kurset ”Brænd igennem 1:1 ” for dig og  dinvirksomheden?

 • Styrker individuelle performance-kompetencer, og skaber en personlig, stærk og positiv profil.
 • Optimere nonverbal kommunikation i stemmeudtryk og kropssprog 
 • Kom af med stemmeproblemer, både i klang, volume, og udfordringer såsom træt og hæs stemme
 • Styrker selvtillid, positivt mindset, indre ro, synlighed og autoritet.
 • Styrker evnen til at præsentere og klart formidle indhold, fakta, projekter, resultater og idéer
 • Giver redskaber til at forvalte budskabet med enten ingen, eller få og enkle visuelle midler.

Underviser:
Coachingen varetages af  Vibeke Krogsgaard, ejer af Voxlab, der som operasanger og performance-rådgiver ved, hvad det kræver at stå på podiet, have fokus på det essentielle og engagere sin modtager.

Læs mere om ”Hvem er vi” her...

 

 


Sagt om kurset ”Brænd igennem 1:1” fra tidligere deltagere:

 

Anette Lena Christiansen, Production Manager, Solar Manufacturing & Logistics, Danfoss A/S

Vibeke gjorde mig til en bedre leder

”Jeg ønskede at forbedre mig egen gennemslagskraft og kommunikations-egenskaber, med henblik på at blive en bedre leder, og få budskabet præsenteret godt. Efter at have deltaget i et fantastisk kursus ” Personlig gennemslagskraft og præsentation-Ordet er dit”, blev jeg utrolig inspireret, og jeg fik en tro på, at jeg rent faktisk kunne få en bedre gennemslagskraft, og derved blive en endnu bedre leder. Efter et individuelt forløb hos Vibeke med stemmetræning, vejrtræknings-øvelser, fokus på kropssprog, coaching og teknikker, har Vibeke lært mig det ingen andre kunne! I dag har jeg meget mere kontrol over, hvordan jeg håndterer min nervøsitet inden jeg skal præsentere for større forsamlinger eller kommunikere et budskab. Vibeke har bestemt gjort mig til en bedre leder, og jeg kan varmt anbefale andre, at tage et individuelt forløb hos hende”.

 

Morten Degn, Ingeniør/Programme Manager, Jabra

Synlige resultater på min gennemslagskraft

”Hvis du vil flytte dig selv som person kommunikationsmæssigt, kan jeg varmt anbefale Vibeke/ Voxlab. Med fokus på kropssprog, udtale og stemme træning, gav det meget hurtige og synlige resultater på min gennemslagskraft. Først havde jeg været på kurset ”Personlig performance og præsentation, og derefter tog jeg en række personlige 1-1 timer. Det var meget positivt - og underholdende. Det er helt klart den bedste coaching jeg endnu har fået, og af alle kurser jeg har taget er dette et ud af to som gav mig et tigerspring. Og som en positiv bivirkning fik jeg en bedre sangstemme”.

 

Lisbeth Borup, Change management Strategist

Målrettet stemmetræning gav effekt og glæde

”Hvis du gerne vil udvikle din stemme og dermed din fremtræden, når du præsenterer for andre, vil jeg varmt anbefale Vibeke Krogsgaard – du kan ikke få en mere kompetent, menneskeklog og tillidsskabende lærer og coach. Da jeg for nylig skulle forberede et foredrag for 150 ledere, kontaktede jeg Vibeke for at få målrettet stemmetræning. Jeg ville gerne udvikle min stemme, fordi jeg havde erfaret, at min stemme let blev anspændt og løb træt, når jeg skulle tale i længere tid, ligesom jeg gerne ville være i stand til at bruge min stemme mere nuanceret for at fastholde deltagernes opmærksomhed. Min stemme blev blødere og meget mere nuanceret – og det betød også, at jeg oplevede at jeg fik endnu større glæde og effekt af, at skulle holde foredrag. Vibeke er en knivskarp underviser, hvor hendes baggrund som operasanger og hendes viden om stemmens anatomi er en kæmpe styrke. Samtidig har Vibeke som person en unik evne til at skabe et trygt og fortroligt rum, hvilket er væsentligt for at man som elev/deltager kan slappe af, bruge kroppen og give sig i kast med at lege med sin stemme”. 

 

Werner Worm, Professor in Chinese culture and negotiation, CBS

"Vibeke er en af de mest professionelle og inspirerende undervisere jeg nogensinde har mødt. Jeg har taget en række personlige timer hos Vibeke og kan varmt anbefale hende. Vibeke fokuserer ikke kun på at forbedre ens præsentations teknik og kommunikation, men også på ens selvtillid og arbejdsglæde. Baseret på min egen oplevelse fik jeg på få lektioner en meget bedre stemme og præsentationsteknik. Vibeke interesserer sig I den grad for den person hun har foran sig og er meget pædagogisk I sin fremgang”.