Stemmen og gennemslagskraft: Tag ordet så du bliver hørt og forstået

 

Hvorfor dette kursus? Stemmen er et fantastisk virkemiddel til at nå ud med budskaberne, men de færreste bruger stemmen bevidst. De fleste forbereder hvad de vil sige, men ikke hvordan de vil sige det- og det er afgørende for hvordan budskabet når ud. Stemmen er involveret i enhver form for mundtlig kommunikation, og er en unik og vigtig del af vores gennemslagskraft og vores evne til at tage ordet og præsentere. Lær at bruge stemmen optimalt og få overensstemmelse mellem stemmen, indre ro, kropssprog, indholdet, at bruge rummet og brugen af visuelle virkemidler

Blandt redskaberne på kurset er disse emner:

  • Brug stemmen effektivt, så budskaberne kommer klart, forståeligt og engagerende ud
  • Sådan skal stemmen bruges når man skifter sprog
  • Sådan skal stemmen bruges når man er på online eller i medierne
  • Tal med god indre ro og overskud med sikker stemme og kropssprog
  • Brug rummet og engager tilhørerne lige fra den gode start til  den afgørende slutning 
  • Lær at bruge prosodi som giver ordene mening
  • Få helt styr på at sætninger, endelser og forkortelser bliver udtalt hele vejen igennem
  • Forstå vigtigheden af at bruge kunstpauser 
  • Styrk stemmen så den får mere bund, klang og volume
  • Kom af med eventuelle stemmeproblemer såsom hæshed, træt stemme og rømmen

Hvad er udfordringerne?

Mange oplever, at de har en udmærket stemme, men når man skal tage ordet, er det ikke altid let at styre stemmen som ønsket. Vigtige budskaber indeholder ofte kompliceret faktuel viden, lange tekniske fagord og mængder af forkortelser – måske formidlet på et andet sprog. I dialog og forhandling er der ligeledes ofte meget på spil, og derfor kan det være svært at styre stemmen. 

Mange oplever, at de begynder at snuble over ordene, mumle, tale for hurtigt eller at endelser forsvinder ud i den blå luft, og tale- og kunstpauser er måske fraværende. Andre er ikke helt tilfredse med volume eller klang eller bliver stakåndet, hæse og ømme i halsen- eller mister stemmen helt. Faktisk har mellem  55 -75 % en eller anden form for stemmedisfunktion- og det kan rettes op.

Evnen til at give ordene den rette klang og dynamik, som bedst beskriver lige nøjagtigt det man vil have lytterne til at opfatte, er vigtigt.

Hvis stemmens udtryk og det budskab, som man vil formidle ikke hænger sammen, kan det være svært for modtageren at forstå meningen eller holde interessen.En stemme kan og skal engagere og fænge, men den kan også få tilhørerne til at ”falde fra”, på grund af stemmens klang, hastighed, volume og udtryksform.

Løsningen på disse udfordringer, er at lære sin stemmes muligheder at kende, og få den til at fungere optimalt. Vores stemme er nemlig afhængig af et godt samarbejde mellem stemmens fysiske apparat og vores mindset. Når man ved hvordan ” stemme-apparatet” fungerer, kan man styre den i den ønskede retning.

Man kan som ”bonus” ligeledes opleve, at uro og stress mindskes, så man i stedet kan fokusere på indholdet i budskabet, dialogen til og med modtagerne og få en god (og rolig) oplevelse.

Læs mere om “Fakta om stemmen“ her...

Har man en medarbejder med en velfungerende stemme med dynamik og god klang er det med andre ord et godt aktiv for virksomhedens kommunikation generelt.

På kurset ” Stemmen som primus motor” ved Voxlab lærer man at anvende stemmen optimalt ved en enhver form for præsentation, dialog, forhandling eller møde, så man opnår succesfulde indsatser. Kurset ”Stemmen som primus motor” giver en forståelse for stemmens fantastiske verden og alle de ”knapper” man kan trykke på med den. Kurset fokuserer på stemmens fysiologiske og mentale brug og giver viden om stemmens teknik, så man sikkert og klart kan formulere sig og fremtræde tillidsvækkende, troværdig og engagere

 

Hvilken effekt giver kurset ”Stemmen som primus motor”?
•    En sikkerhed i at formidle budskaber tydeligt, overbevisende og engageret - hver gang.
•    En bedre formidler generelt lige fra præsentationsteknik til den gode dialog.
•    En forståelse for stemmen som et fysisk teknisk apparat og hvordan den bruges optimalt.
•    Redskaber til at bruge virkemidler som tonehøjde, volume, pausering, betoning, rytme og hastighed til at formidle på en levende måde.
•    At forvalte stilheden i kunstpauserne, som er et meget effektivt redskab til at skabe og omsætte klare budskaber.
•    Viden om den mentale tilstand som for eksempel nervøsitet eller diskussion, der afspejler sig direkte i stemmens klang og hvordan det håndteres.
•    Bedre kropsholdning, stemmen eksponeres bedst med en god kropsholdning og giver samtidig sikkerhed, udstråling og gennemslagskraft.
•    Bedre mimik, at arbejde med at artikulere ordene tydeligt ud involverer en aktivering af ansigts muskulaturen generelt.
•    En bedre vejrtrækning til at styre stemme, fokus, pres og stress ved fremtræden.
•    Viden om at forvalte den gode start og den effektive slutning.
•    Redskaber til at kunne levere sikre mundtlige præsentationer til Skype/Conference calls
•    Værktøjer til stå og sidde hensigtsmæssigt i forhold til stemmen og at bruge rummet rigtigt og forvalte den enkeltes personlighed bedst muligt i forhold til modtageren.
•    Viden om hvordan personlig formidling lykkes succesfuldt uanset om man er introvert, ekstrovert eller genert. 

Hvad får medarbejdere med hjem fra kurset “Stemmen som primus motor”?
•    En medarbejder med et større formidlingspotentiale, større gennemslagskraft og en række effektive kommunikationsredskaber, som er lige til at tage i brug.
•    En medarbejder, der kommer sikkert og klart igennem ved ethvert møde, præsentation. Forhandling og Skypemøder/conference calls - på tværs af sprog og kultur.
•    En medarbejder, der kommunikerer med troværdighed, engagement og selvtillid og som animerer tilhørerne til at lytte, engagere sig og gør det lettere for dem at forstå og omsætte budskabet.
•    En medarbejder der klart kan udtrykke og forklare for eksempel fakta, projekter og idéer 
•    En medarbejder der engageret kan overbevise og sælge budskabet
•    En medarbejder, der forstår at “indtage rummet” ved en præsentation og kan skabe den gode start og den effektive afslutning.

Kursets forløb:
Kurset “Stemmen som primus motor” forløber som vekselvirkning mellem introduktion til emnet og høj aktiv deltagelse i trygge rammer. 

Voxlab har siden 2000 afholdt kurser i “Stemmen som primus motor”.

Kursets underviser:
Kursusleder er ejer af Voxlab Vibeke Krogsgaard, som er operasanger og ekspert i stemmens fysiologi og udtryk. 

Af faste kunder hos Voxlab kan nævnes Danfoss, Rambøll og Linak. 

Læs mere om Vibeke Krogsgaard her...

Læs mere om “Fakta om stemmen“ her...

Læs mere om ”Hvem er Vi” her...
 


Sagt om kurset "Stemmen som primus motor"

 

Mobeen Arif, Management Consulting | Digital & Business Transformation | Regulatory Compliance NNIT
In October 2019, I participated in an "Assertive verbal communication" course with focus on voice control hosted by Copenhagen Business School (CBS), and I must admit, that if it was not the best, then one of the best personal performance courses I have ever attended! Great combination of theory and practical hands-on exercise for utilizing your voice and thereby optimizing your personal performance on stage, is a must for everyone working with presentation or public speaking. Vibeke is an eminent teacher and her background as opera singer works well in applying the oral communication techniques. A warm recommendation, and definitely worth trying for anyone who looks for enhancing their on-stage performance

Morten Christensen Degn, Ingeniør, head of Global, NPI:

”Hvis du vil flytte dig selv som person kommunikationsmæssigt, kan jeg varmt anbefale Voxlab. Med fokus på kropssprog, udtale og stemme træning, gav det meget hurtige og synlige resultater på min gennemslagskraft. Jeg tog både kurset og derefter en række 1-1 træningstimer. Det var meget positivt - og underholdende. Det er helt klart den bedste coaching jeg endnu har fået, og af alle kurser jeg har taget er dette et ud af to som gav mig et tigerspring. Og som en positiv bivirkning fik jeg en bedre sangstemme”.


Bent André Kofod, Programme manager and international coordinator, Copenhagen Business Academy: 
”Vibeke/ Voxlab, tryllebandt os alle som stemmecoach for vores 40 undervisere på Campus City i København, hvor hun delte ud af sin professionelle kunnen og viden om stemmens opbygning og kraft. Vores undervisere fik præsenteret relevante øvelser, til opvarmning og afslapning af krop og stemmeorganer, til brug ved det kommende semester. Det var sjovt, det var oplysende og det var udøvende. At Vibeke samtidig selv besidder en stor personlighed og en fantastisk stemme, gjorde oplevelsen fuldendt”. 

Lisbeth Borup, Agile Organisational Change Consultant: 

”Hvis du gerne vil udvikle din stemme og dermed din fremtræden, når du præsenterer for andre, vil jeg varmt anbefale Vibeke Krogsgaard – du kan ikke få en mere kompetent, menneskeklog og tillidsskabende lærer og coach. Da jeg for nylig skulle forberede et foredrag for 150 ledere, kontaktede jeg Vibeke for at få målrettet stemmetræning. Jeg ville gerne udvikle min stemme, fordi jeg havde erfaret, at min stemme let blev anspændt og løb træt, når jeg skulle tale i længere tid, ligesom jeg gerne ville være i stand til at bruge min stemme mere nuanceret for at fastholde deltagernes opmærksomhed. Vi havde et intenst 2 måneders forløb, hvor vi mødtes ca. 1 gang om ugen, og jeg havde lektier for. Min stemme blev blødere og meget mere nuanceret – og det betød også, at jeg oplevede at jeg fik endnu større glæde og effekt af at skulle holde foredrag. Vibeke er en knivskarp underviser, hvor hendes baggrund som operasanger og hendes viden om stemmens anatomi er en kæmpe styrke. Samtidig har Vibeke som person en unik evne til at skabe et trygt og fortroligt rum, hvilket er væsentligt for at man som elev/deltager kan slappe af, bruge kroppen og give sig i kast med at lege med sin stemme”. 

Birgitte Rønn, Biostatistical Lead, Novo Nordisk:

”Jeg har deltaget i Vibekes meget relevante og brugbare Stemmekursus og tog derefter et personligt forløb med videre fokus stemmetræningen. Jeg føler, at jeg har fået en helt ny kompetence - og jeg får meget positiv feed back på min nye fremtoning i oplæg – og undervisnings situationer. Jeg kan varmt anbefale Vibeke som underviser ikke mindst pga den konstruktive og meget individuelle feedback hun giver”. 


 © Voxlab 2019