Stemmens gennemslagskraft Tal så du bliver hørt og forstået

 

Ingen stemme - ingen ord ! Stemmen er involveret hver gang vi taler og er det auditive led imellem os.  Hvad nytter det hvis lytterne ikke kan høre og forstå hvad der bliver sagt , så er formidlingen tabt. De fleste forbereder hvad de vil sige men ikke hvordan budskabet skal lyde. Det er et vigtigt aktiv for at formidlingen lykkes.

På dette stemmetræning og formidlings kursus lærer du: 

 • Brug din stemme optimalt så din formidling kommer ud som ønsket
 • Tal til dine tilhørere så de lytter, husker og omsætter dine budskaber
 • Styrk din stemme så den holder når du skal "på" og med en behagelig lyd
 • Lær at bruge prosodi der giver ordene stemning og mening
 • Kom af med stemme udfordringer som hæs, træt stemme og rømmen 

Morten Christensen Degn, Ingeniør, head of Global, NPI: Dette kursus gav mig et tigerspring med fokus på stemme og udtale. Positivt  og underholdende. Klart den bedste coaching jeg endnu har fået"

Hvad?  Lær hvordan stemmen bruges fysisk og mentalt, da det er afgørende faktorer for at bruge stemmen rigtigt. Stemme øvelserne sættes sammen med formidlingsopgaver, så de nye redskaber sættes i spil. Styrk kompetencer og gennemslagskraft i både stemme, mundtlig formidling og præsentation.

Hvorfor?  At træne stemmens kapacitet er en vigtig kompetence at tilegne sig, for at formidle overbevisende ud. Mange tænker ikke over at stemmen kan trænes for at bruge den bevidst.Det er stemmen der skal bære alle ord og budskaber ud.Tilhørerne tolker og bedømmer hurtigt taleren som person og budskabet ud fra stemmen. Det hedder stemmeneuroner - og er tilsvarende kropssproget. 

Udfordringen? Mange oplever, at de har en udmærket stemme. Men når ordet skal tages, er det ikke altid let at styre stemmen som ønsket.  Vi er i mange situationer hvor det er afgørende at vores stemmes lyd udtrykker  budskaberne sikkert og overbevisende

Eksempelvis præsentationer og budskaber indeholder ofte kompliceret faktuel viden, lange tekniske fagord og mængder af forkortelser. Det kan være en udfordring at udtrykke det tydeligt og interessant.

 Det samme gælder i dialog og forhandling hvor den rette stemning i ord og argumentation skal sendes ud.  Mange skal tit tage ordet på et andet sprog- det har også indflydelse på stemmen og udtrykket

Hvad sker der så? Mange oplever at de begynder at snuble over ordene, mumle, tale for hurtigt eller at endelser forsvinder. Andre er ikke tilfredse med volume eller klang. Nogen bliver stakåndet, hæse og ømme i halsen. Andre mister stemmen helt. Faktisk har mellem  55 -75 % en eller anden form for stemmedisfunktion- og det kan rettes op

Hvad synes du om din egen stemme? Mange bryder sig ikke om at høre deres egen stemme. Stemmen er en stor del af vores måde at udtrykke os på, og er lige så unik som  vores fingeraftryk.  Når stemmen kommer i spil er det et fantastisk værktøj til at lege bevidst med når man tager ordet.

Når I ved hvordan stemmen skal plejes og styres fysisk og mentalt, har I et stærkt og brugbart redskab til enhver form for mundtlig formidling og præsentation.

Har I lyst til at høre mere om Stemmens gennemslagskraft så tag kontakt os Kontakt Voxlab her...

Læs videre om hvad I som deltagere og som virksomhed får ud af kurset:

Stemme udfordringer er for eksempel:

 • nervøs stemme
 • for hurtig hastighed eller mumle
 • Ingen brug af prosodi : klang, betoning, hastighed, rytme, volume og kunstpauser
 • at ord, sætninger og forkortelser ikke udtales ordentligt eller til enden
 • træt, hæs og øm stemme 
 • en lyd der ikke passer til personen
 • accent der gør det svært at forstå hvad der bliver sagt

Blandt redskaberne på kurset lærer du:

 • Brug stemme apparatet rigtigt
 • Lær at bruge prosodi bevidst
 • Få helt styr på at sætninger, endelser og forkortelser bliver udtalt hele vejen igennem
 • Forstå vigtigheden af at bruge kunstpauser 
 • Styrk stemmen så den får mere bund, klang og volume
 • Kom af med eventuelle stemmeproblemer såsom hæshed, træt stemme og rømme sig
 • Lær at styre budskabet med stemmen fra  den vigtige start til den afgørende slutning

Har I medarbejdere med en velfungerende stemme med dynamik og god klang, er det et godt aktiv for virksomhedens kommunikation internt som eksternt

Læs mere om “Fakta om stemmen“ her...

Hvilken effekt giver kurset ”Stemmens gennemslagskraft- bliv hørt og forstået”?

 • En sikkerhed i at formidle budskaber tydeligt, overbevisende og engageret .
 • En forståelse for stemmen som et fysisk teknisk apparat og hvordan den bruges optimalt.
 • Redskaber til at bruge virkemidler som tonehøjde, volume, pausering, betoning, rytme og hastighed til at formidle på en levende måde.
 • Viden om den mentale tilstand som for eksempel nervøsitet eller diskussion, der afspejler sig direkte i stemmens klang og hvordan det håndteres.
 • Bedre kropsholdning, stemmen eksponeres bedst med en god kropsholdning og giver samtidig sikkerhed, udstråling og gennemslagskraft.
 • Bedre mimik, at arbejde med at artikulere ordene tydeligt ud involverer en aktivering af ansigts muskulaturen generelt.
 • En bedre vejrtrækning til at styre stemme, fokus, pres og stress ved fremtræden.
 • Viden om at forvalte den gode start og den effektive slutning

Hvad får medarbejdere med hjem ?

 • En medarbejder med et større formidlingspotentiale og gennemslagskraft 
 • En medarbejder, der kommer sikkert og klart igennem ved ethvert møde, præsentation. 
 • En medarbejder, der kommunikerer med troværdighed, engagement og selvtillid og som animerer tilhørerne til at lytte, engagere sig og gør det lettere for dem at forstå og omsætte budskabet
 • En medarbejder der klart kan udtrykke og forklare for eksempel fakta, projekter og idéer 
 • En medarbejder der engageret kan overbevise og sælge budskabet

Kursets forløb:
Kurset forløber som vekselvirkning mellem introduktion til emnet og høj aktiv deltagelse i trygge rammer. 

Kursets underviser:
Kursusleder er ejer af Voxlab Vibeke Krogsgaard, som er operasanger og ekspert i stemmens fysiologi og udtryk. 

Af faste kunder hos Voxlab kan nævnes Danfoss, Rambøll og Linak, CBS , Rigsrevisionen og mange flere

Kan både bookes som online kursus og internt kursus

Se vores åbne kurser under "Aktuelle kurser" på forsiden 

Internt kursus, webinar, foredrag eller 1-1 træning 

Pris: Afhænger af  tid og lokation se mere under priser. 

Information og booking:

Mail info@voxlab.dk 
Telefon
219 69 911

Kontakt Voxlab her...

Læs mere om Vibeke Krogsgaard her...

Læs mere om “Fakta om stemmen“ her...

Læs mere om ”Hvem er Vi” her...
 


Sagt om kurset "Stemmen som primus motor"

 

Mobeen Arif, Management Consulting | Digital & Business Transformation | Regulatory Compliance NNIT
In October 2019, I participated in an "Assertive verbal communication" course with focus on voice control hosted by Copenhagen Business School (CBS), and I must admit, that if it was not the best, then one of the best personal performance courses I have ever attended! Great combination of theory and practical hands-on exercise for utilizing your voice and thereby optimizing your personal performance on stage, is a must for everyone working with presentation or public speaking. Vibeke is an eminent teacher and her background as opera singer works well in applying the oral communication techniques. A warm recommendation, and definitely worth trying for anyone who looks for enhancing their on-stage performance

 

Morten Christensen Degn, Ingeniør, head of Global, NPI:

”Hvis du vil flytte dig selv som person kommunikationsmæssigt, kan jeg varmt anbefale Voxlab. Med fokus på kropssprog, udtale og stemme træning, gav det meget hurtige og synlige resultater på min gennemslagskraft. Jeg tog både kurset og derefter en række 1-1 træningstimer. Det var meget positivt - og underholdende. Det er helt klart den bedste coaching jeg endnu har fået, og af alle kurser jeg har taget er dette et ud af to som gav mig et tigerspring. Og som en positiv bivirkning fik jeg en bedre sangstemme”.


Bent André Kofod, Programme manager and international coordinator, Copenhagen Business Academy: 
”Vibeke/ Voxlab, tryllebandt os alle som stemmecoach for vores 40 undervisere på Campus City i København, hvor hun delte ud af sin professionelle kunnen og viden om stemmens opbygning og kraft. Vores undervisere fik præsenteret relevante øvelser, til opvarmning og afslapning af krop og stemmeorganer, til brug ved det kommende semester. Det var sjovt, det var oplysende og det var udøvende. At Vibeke samtidig selv besidder en stor personlighed og en fantastisk stemme, gjorde oplevelsen fuldendt”. 

 

Lisbeth Borup, Agile Organisational Change Consultant: 

”Hvis du gerne vil udvikle din stemme og dermed din fremtræden, når du præsenterer for andre, vil jeg varmt anbefale Vibeke Krogsgaard – du kan ikke få en mere kompetent, menneskeklog og tillidsskabende lærer og coach. Da jeg for nylig skulle forberede et foredrag for 150 ledere, kontaktede jeg Vibeke for at få målrettet stemmetræning. Jeg ville gerne udvikle min stemme, fordi jeg havde erfaret, at min stemme let blev anspændt og løb træt, når jeg skulle tale i længere tid, ligesom jeg gerne ville være i stand til at bruge min stemme mere nuanceret for at fastholde deltagernes opmærksomhed. Vi havde et intenst 2 måneders forløb, hvor vi mødtes ca. 1 gang om ugen, og jeg havde lektier for. Min stemme blev blødere og meget mere nuanceret – og det betød også, at jeg oplevede at jeg fik endnu større glæde og effekt af at skulle holde foredrag. Vibeke er en knivskarp underviser, hvor hendes baggrund som operasanger og hendes viden om stemmens anatomi er en kæmpe styrke. Samtidig har Vibeke som person en unik evne til at skabe et trygt og fortroligt rum, hvilket er væsentligt for at man som elev/deltager kan slappe af, bruge kroppen og give sig i kast med at lege med sin stemme”. 

 

Birgitte Rønn, Biostatistical Lead, Novo Nordisk:

”Jeg har deltaget i Vibekes meget relevante og brugbare Stemmekursus og tog derefter et personligt forløb med videre fokus stemmetræningen. Jeg føler, at jeg har fået en helt ny kompetence - og jeg får meget positiv feed back på min nye fremtoning i oplæg – og undervisnings situationer. Jeg kan varmt anbefale Vibeke som underviser ikke mindst pga den konstruktive og meget individuelle feedback hun giver”.