Virtuelle møder og webinars med gennemslagskraft, der når ud i verden

At træne den virtuelle gennemslagskraft, er en meget vigtig kompetence at træne, da det virtuelle møde kræver mere end mødet, hvor vi fysisk er til stede sammenNetop for at vigtige budskaber, information og tid, ikke bliver tabt, især når budskaber skal ramme præcist igennem forskellige kulturer og sprog.

Og så sparer det virtuelle møde meget tid, penge og transport - derfor giver det god mening at benytte den virtuelle mødeplatform- og derfor skal den også være professionelt forvaltet, for at formidlingen bliver en succes

 Thomas Hermes  CRM Consulting Danfoss"This Virtual meeting- course is very usefull.Mainly in regard to the voice training, when  I am talking by Skype, and the prononciation to make a clear and engaging communication. And I pay much more attention to the breathing process as well, to make me feel calm and present"

Blandt redskaberne man lærer på dette kursus er disse emner:

 • Kom overbevisende igennem med indre ro, gennemslagskraft og engagemnet
 • Få styr på stemmen og tal klart og tydeligt og med de vigtige kunstpauser
 • Formidle på et andet sprog ? og til andre kulturer? sådan kommer du ud over rampen
 • Engager  og involver tilhørerne så de føler ejerskab, byder ind og holder energi og fokus
 • Hvad skal formidles? Struktur fra start til slut og med klare visuelle midler der understreger og giver helhed
 • De andre vigtige detaljer: hvad med mikrofonen ?skal du stå eller sidde? kan der være sort skærm ? og andre vigtige punkter der skal tages stilling til

 Efter kurset har virksomheden fået en medarbejder der blandt andre redskaber der:

 • Kan eksponere klare budskaber, fakta, projekter, idéer og visioner både internt og eksternt
 • Kan repræsentere virksomheden med gennemslagskraft og og sende et positivt aftryk ud
 • Kan bruge stemmen optimalt så den når sikkert og klart ud
 • Kan indstille ”sprogskift” i  stemme, og nå klart ud, når der skal formidles på en fremmedsprog
 • Kan anvende de vigtige kunstpauser og tale til hjerne og hjerte  for at "ramme" tilhørerene
 • Kan forstå hvor vigtigt det er at have indstillet mikrofonen korrekt 
 • Kan forvalte og udsende en god fornemmelse af indre ro, engagement god energi

Læs mere længere nede, hvad deltager og virksomhed får ud af kurset

Hvad er udfordringerne? Hallo: At præsentere ud "i den blå luft", ofte uden direkte kontakt til lytterne, får tanker som, "er de der? lytter de? kan de forstå hvad jeg siger"?  til at dukke op. Det kan skabe en usikker og utydelig præstation. Når man ved hvad man skal gøre for at komme igennem, har man et effektivt værktøj at præsenterer ud fra.

Stemmen er det  menneskelige mellemled mellem budbringeren og lytterne, så den skal bare fungere klart og dynamisk. Men, mellem 55 – 75 % af alle mennesker har en form for dysfunktion af stemmen, for eksempel mumlen eller for hurtigt tempo.Så det er meget almindeligt at stemmen ikke agerer, som man ønsker, og at tilhørerne ikke kan forstå hvad der bliver sagt.

Nervøsitet eller usikkerhed, er også helt almindeligt, når man skal tage ordet virtuelt. En sådan tilstand sætter sig ofte på stemmens klang og udtale, og netop en sikker og tydelig stemme er altafgørende for om mødet lykkes, ligesom en god indre ro giver overblik og gør det nemmere at styre situationen i den ønskede retning.

 At skulle præsentere på et andet sprog er for mange ligeledes et element, der kan skabe usikkerhed og det vil ofte også sætte sig på stemmens lyd og udtale af ordene. Når vi skal skifte sprog er der  ofte en reaktionstid mellem hjerne og den fysiske mekanisme, når vi skal udtale ordene.Det handler også om forskellen på frekvenser sprogene imellem.

Når både nervøsitet og fremmedsprog udfordrer én, kan stemmetræning og indsigt i, hvad det er der foregår i hjerne og udtalemekanismen hjælpe med til, at man får en langt bedre oplevelse, når man skal præstere.Det kan ligeledes give mod til at tage de vigtige kunstpauser og få en god indre ro. 

At forberede sig, så man ved hvad selve kernen i budskabet er, hvad man vil sige, og hvad man vil vise på eventuelle slides/stillbillede, er vigtigt, så at der er en klar linje og fremdrift.

 At forberede tilhørerne, så de ved hvad de kan forvente,og at de er klar ved deres skærme til aftalt tid, er også et vigtigt parameter for at få succes med præsentationen.

Hvilke udfordringer har stemmen under et Skype-møde/Conference Call?

 • Stemmen kan lyde monoton, mumlende og usikker eller virke for ivrig og hurtig
 • Dele af ord og sætninger bliver ikke udtalt ordentligt og forkortelser bliver jappet af
 • Mange fyldord/lyde såsom ”hmmm” og ”øhhh” kan tage det fysiske stemme-overskud til selve budskabet og kan være til irritation for mange tilhørere
 • Man kan opleve åndenød, hæshed, ømhed, rømme-trang, fornemmelsen af en klump i halsen eller andre uhensigtsmæssige stemmeoplevelser
 • Stemme-volume kan enten være for lille eller for kraftig 
 • Man skal tale på et andet sprog end ens modersmål, og det kan også volde udfordringer

Læs mere om stemmen her...

Mikrofonen er i et Skype-møde/Conference Call en vigtig samarbejdspartner, fordi den sørger for, at lyden er klar og behagelig i klang og volume. På kurset ”Skarp på Skype” er der derfor også fokus på, vigtigheden af indstille sin mikrofon korrekt, så den understøtter formidlingen på bedst mulige måde.

Selve præsentationen skal planlægges, så den forvaltes godt med balance mellem taleren, indholdet og slides. På Skarp på Skype vil man få enkle værktøjer og feedback til at gøre sin måde at præsentere på personlig og overskuelig for både taler og tilhørere.


 Hvad lærer man på kurset ”Skarp på Skype og virtuelle møder”?

 • Hvordan man præsenterer med gennemslagskraft på Skype
 • Hvordan man præsenterer sit budskab enkelt og overbevisende, har overskuelige og inspirerende slides,og sammenhæng mellem det sagte og det viste
 • Hvordan man tænder for sin gennemslagskraft fysisk og mentalt
 • Hvordan man styrer eventuel usikkerhed og får indre ro
 • Hvordan man laver en god start og god slutning, der skaber "Call to action" 
 • Hvordan stemmen bruges fysisk og mentalt korrekt
 • Hvordan man skaber volume, fornuftige tempi, god betoning og dynamik, fuldender sætninger og endelser og fremhæver de vigtigste ord og forkortelser effektivt - og ikke mindst benytter kunstpauser
 • Hvordan at man kan blive bedre til at præsentere på et andet sprog
 • Hvordan man ”varmer” op inden man skal ”på”
 • Hvordan en god positur og at sidde/stå rigtigt foran skærmen sikrer en god sikker stemmen og gennemslagskraft
 • Hvordan man indstiller sin mikrofon korrekt, så lyden er behagelig og tydelig for tilhørerne
 • Hvorfor det er en god idé at undgå visse typer mad og drikke, pastiller og medicin, som kan have indflydelse på stemmen og 
 • Hvordan man kan ”redde” stemmen på en dårlig dag, hvis man for eksempel er forkølet

Efter kurset har virksomheden fået en medarbejder der:

 • Kan eksponere budskaber, fakta, projekter, idéer og visioner både internt og eksternt
 • Kan repræsentere virksomheden bedst muligt og give det ønskede aftryk til omverdenen
 • Kan formidle tydeligt, engageret og fængende, især når man kun har stemmen som personligt virkemiddel og kigger ind i en skærm
 • Kan tale klart med betoning og variation i tone, volume og tempi og med kunstpauser
 • Kan forstå den tale tekniske forskel på at skifte fra et sprog til et andet og kunne indstille ” sprogskiftet” i sin stemme/hjerne
 • Kan anvende de meget vigtige kunstpauser
 • Kan forstå hvor vigtigt det er at have indstillet mikrofonen korrekt
 • Kan forvalte og udsende en god fornemmelse af indre ro, engagement god energi
 • Kan have en god mavefornemmelse for at lytterne er tilstedeværende

Kursets forløb

Kurset starter med en introduktion til emnet og deltagerne vil fra begyndelsen blive aktiveret. Kursisterne skal forberede 1-2 kortere præsentationer hjemmefra, som enten kan være på dansk eller engelsk.

Kurset er ikke virtuelt, til gengæld vil det foregå i flere rum, således at vi skaber en autentisk online møde situation, 

Kursusleder 
Kurset varetages af Vibeke Krogsgaard, ejer af Voxlab, der som operasanger og performancerådgiver ved, hvad det kræver at stå på podiet, have fokus på det essentielle og 
engagere sine modtagere.

Læs mere om ”Sharp at Skype” her...

Læs mere om ”Hvem er vi ” her...

Se andre kurser i Voxlab her....
© Voxlab 2019