Skarp på Skype og virtuelle møder

Få budskabet klart igennem ved Skype præsentationer og virtuelle møder

Hvorfor: Da mange møder foregår virtuelt, er det ekstra vigtigt at kunne gribe lytterne med en varieret fortælle-stil, have styr på stemmen, indre ro, sprogskift, mikrofon, og den præcise hensigt med budskabet.Det er også vigtigt at kunne engagere lytterne, ved at involvere dem gennem retoriske spørgsmål, som de ikke behøver at svare på, eller henvende sig direkte til dem med navn eller lokation nævnt, det vil holde deres fokus.

At træne den virtuelle gennemslagskraft, er en meget vigtig kompetence at træne, da det virtuelle møde kræver mere end  mødet hvor vi fysisk er til stede sammenNetop for at vigtige budskaber, information, tid og penge ikke bliver tabt, især når budskaber skal ramme præcist igennem forskellige kulturer og sprog. Og så sparer det virtuelle møde meget tid og transport.

Hvad er udfordringerne? Hallo: At præsentere ud "i den blå luft", ofte uden direkte kontakt til lytterne, får tanker som, "er de der? lytter de? kan de forstå hvad jeg siger"?  til at dukke op. Det kan skabe en usikker og utydelig præstation. Når man ved hvad man skal gøre for at komme igennem, har man et effektivt værktøj at præsenterer ud fra.

Stemmen er det  menneskelige mellemled mellem budbringeren og lytterne, så den skal bare fungere klart og dynamisk. Men, mellem 55 – 75 % af alle mennesker har en form for dysfunktion af stemmen, for eksempel mumlen eller for hurtigt tempo.Så det er meget almindeligt at stemmen ikke agerer, som man ønsker, og at tilhørerne ikke kan forstå hvad der bliver sagt.

Nervøsitet eller usikkerhed, er også helt almindeligt, når man skal tage ordet virtuelt. En sådan tilstand sætter sig ofte på stemmens klang og udtale, og netop en sikker og tydelig stemme er altafgørende for om mødet lykkes, ligesom en god indre ro giver overblik og gør det nemmere at styre situationen i den ønskede retning.

 At skulle præsentere på et andet sprog er for mange ligeledes et element, der kan skabe usikkerhed og det vil ofte også sætte sig på stemmens lyd og udtale af ordene. Når vi skal skifte sprog er der  ofte en reaktionstid mellem hjerne og den fysiske mekanisme, når vi skal udtale ordene.Det handler også om forskellen på frekvenser sprogene imellem.

Når både nervøsitet og fremmedsprog udfordrer én, kan stemmetræning og indsigt i, hvad det er der foregår i hjerne og udtalemekanismen hjælpe med til, at man får en langt bedre oplevelse, når man skal præstere.Det kan ligeledes give mod til at tage de vigtige kunstpauser og få en god indre ro. 

At forberede sig på, at budskabet og præsentationen bliver klart fremført og interessant, kræver at man ved hvad selve kernen i budskabet er, hvad man vil sige, og hvad man vil vise på eventuelle slides, eller hvad man kan sætte på som "still -billede" hvis man ikke skal vise slides.

 At forberede tilhørerne, så de ved hvad de kan forvente,og at de er klar ved deres skærme til aftalt tid, er også et vigtigt parameter for at få succes med præsentationen.

Hvilke udfordringer har stemmen under et Skype-møde/Conference Call?

 • Stemmen kan lyde monoton, mumlende og usikker eller virke for ivrig og hurtig
 • Dele af ord og sætninger bliver ikke udtalt ordentligt og forkortelser bliver jappet af
 • Mange fyldord/lyde såsom ”hmmm” og ”øhhh” kan tage det fysiske stemme-overskud til selve budskabet og kan være til irritation for mange tilhørere
 • Man kan opleve åndenød, hæshed, ømhed, rømme-trang, fornemmelsen af en klump i halsen eller andre uhensigtsmæssige stemmeoplevelser
 • Stemme-volume kan enten være for lille eller for kraftig 
 • Man skal tale på et andet sprog end ens modersmål, og det kan også volde udfordringer

Læs mere om stemmen her...

Mikrofonen er i et Skype-møde/Conference Call ens vigtigste samarbejdspartner, fordi den sørger for, at lyden er klar og behagelig i klang og volume. På kurset ”Skarp på Skype” er der derfor også fokus på, hvordan man indstiller sin mikrofon korrekt, så den understøtter formidlingen på bedst mulige måde.

Selve præsentationen skal planlægges, så den forvaltes godt med balance mellem taleren, indholdet og slides. På Skarp på Skype vil man få enkle værktøjer og feedback til at gøre sin måde at præsentere på personlig og overskuelig for både taler og tilhørere.


 Hvad lærer man på kurset ”Skarp på Skype”?

 • Hvordan stemmen bruges fysisk og mentalt korrekt
 • Hvordan man skaber volume, fornuftige tempi, god betoning og dynamik, fuldender sætninger og endelser og fremhæver de vigtigste ord og forkortelser effektivt - og ikke mindst benytter kunstpauser
 • Hvordan at man kan blive bedre til at præsentere på et andet sprog
 • Hvordan man præsentere sit budskab enkelt og overbevisende, for eksempel med antallet af slides, og hvordan der er sammenhæng mellem det sagte og det viste
 • Hvordan man laver en god start og god slutning på, der skaber "Call to action" 
 • Hvordan man ”varmer” op inden man skal ”på”
 • Hvordan man tænder for sin gennemslagskraft fysisk og mentalt
 • Hvordan man styrer eventuel usikkerhed og får indre ro
 • Hvordan en god positur og at sidde/stå rigtigt foran skærmen sikrer en god sikker stemmen og gennemslagskraft
 • Hvordan man indstiller sin mikrofon korrekt, så lyden er behagelig og tydelig for tilhørerne
 • Hvorfor det er en god idé at undgå visse typer mad og drikke, pastiller og medicin, som kan have indflydelse på stemmen
 • Hvordan man kan ”redde” stemmen på en dårlig dag, hvis man for eksempel er forkølet

 

 • Efter kurset har virksomheden fået en medarbejder der:
 • Kan eksponere budskaber, fakta, projekter, idéer og visioner både internt og eksternt
 • Kan repræsentere virksomheden bedst muligt og give det ønskede aftryk til omverdenen
 • Kan formidle tydeligt, engageret og fængende, især når man kun har stemmen som personligt virkemiddel og kigger ind i en skærm
 • Kan tale klart med betoning og variation i tone, volume og tempi og med kunstpauser
 • Kan forstå den tale tekniske forskel på at skifte fra et sprog til et andet og kunne indstille ” sprogskiftet” i sin stemme/hjerne
 • Kan anvende de meget vigtige kunstpauser
 • Kan forstå hvor vigtigt det er at have indstillet mikrofonen korrekt
 • Kan forvalte og udsende en god fornemmelse af indre ro, engagement god energi
 • Kan have en god mavefornemmelse for at lytterne er tilstedeværende

Kursets forløb

Kurset starter med en introduktion til emnet og deltagerne vil fra begyndelsen blive aktiveret. Kursisterne skal forberede 1-2 kortere præsentationer hjemmefra, som enten være på dansk eller engelsk. På dette kursus har kursisterne allerede kendskab til, hvordan man opbygger sin præsentation, så vi kan koncentrere os om selve formidlingen af budskabet. 

Kursusleder 
Kurset varetages af Vibeke Krogsgaard, ejer af Voxlab, der som operasanger og performancerådgiver ved, hvad det kræver at stå på podiet, have fokus på det essentielle og 
engagere sine modtagere.

Læs mere om ”Sharp at Skype” her...

Læs mere om ”Hvem er vi ” her...

Se andre kurser i Voxlab her....
© Voxlab 2019