Syng sammen på arbejdspladsen

Jahhh vi skal synge !

Få arbejdsmæssige fordele, sammenhold, mere energi og slip for stress

Videnskabelige undersøgelser viser, at det er sundt at synge: det virker afstressende, energi-givende og gør os gladere.

Undersøgelser fra Cambridge viser at sang  er den aktivitet der  hurtigst etablerer kontakt mellem mennesker på tværs af kultur og geografi.

Grunden er, at man skal samarbejde fokuseret og synkront og fordi den fysiske og mentale aktivitet får humøret til at stige.

Undersøgelser fra Gøteborg Universitet viser, at når vi synger sammen får vi samme hjerterytme, og vi udskiller fællesskabs hormonet Oxytocin. 

 Synger man eksempelvis en morgensang ved en mødestart er det altid en god kickstarter, der giver energi og samler folk.

Alle mennesker kan synge og det er ligetil at komme i gang med. Det kræver bare en stemme og en sang. Synger man sammen med andre er det indimellem lidt mere udfordrende, fordi stemmen skal passe sammen med andre stemmer og rytmer. Denne mekanisme er den samme, som når man arbejder sammen i et team på en arbejdsplads - ”man skal lige finde melodien” for at samarbejdet fungerer optimalt.

Kurset/ teambuildingen, ”Syng sammen på arbejdspladsen” hos Voxlab, er en anderledes og lærerig måde at skabe arbejdsmæssige fordele igennem viden om stemmen og sangøvelser, der skaber samhørighed og træner samarbejdet mellem mennesker med forskellige baggrunde og funktioner.

Eller også skal man bare have en god og sjov oplevelse ved at synge sammen.

Hvad lærer man på kurset ”Syng sammen på arbejdspladsen”?

•    Hvordan det at synge sammen er et godt udgangspunkt for fællesskab og en fysisk/mental aktivitet der er let at gå til i hverdagen, inden mødet- i pausen – om fredagen og alle de andre muligheder.
•    Hvordan man samler en gruppe, styrker relationer og fællesskab på tværs af arbejdspladsen
•    Hvordan man får et konstruktivt samarbejde med sangen (projektet) helt i mål
•    Hvordan man tænder og udfordrer fokus, lytte-evne, timing og eftertænksomhed
•    Hvordan man styrker talestemmen og evnen til at udtrykke sig mundtligt
•    Hvordan sang kan sætte gang i kreativitet, mod og følelsesmæssig IQ
•    Hvordan man træner evnen til at være ”på” og performe med gennemslagskraft

Hvad oplever man ved at synge sammen ? 

  • At have en sjov, anderledes og fuldstændig tryg oplevelse hvor alle kan være med

Vi oplever altid at deltagerne synger videre  når vi  er færdige og siger tak for i dag :) 

Forløb:

Kurset ”Syng sammen på arbejdspladsen” indledes med et oplæg om, hvilke fordele det at synge har og hvordan I kommer i gang med at synge sammen med andre på arbejdspladsen. Oplægget giver desuden nyttig viden om, hvordan stemmen fungerer anatomisk og hvordan man blandt andet ved hjælp af åndedræt kan udnytte dens fulde potentiale.

Voxlab faciliterer herefter en række sange og sang-stile, som for eksempel at skulle indøve og synge en kanon. En sådan øvelse er god til at øve samarbejdet i at lytte til hinanden og at have fokus på hele gruppens samarbejde. Resten af programmet afhænger af kursets aftalte timeantal samt jeres ønskede formål for med kurset.

Hvilken effekt har kurset ”Syng sammen på arbejdspladsen”?
•    Kurset giver indsigt i, hvad musisk samarbejde er og hvordan man kan anvende det i det daglige arbejde. 
•    Kurset leverer brugbare værktøjer til, hvordan man bliver bedre til at samarbejde med andre, arbejdsglæde og mindske stress generelt.
•    Kurset giver anvendelige redskaber til at blive bedre til at kommunikere klart og holde fokus, når man for eksempel skal afholde en præsentation eller deltage i et afgørende møde.
•    Kurset leverer brugbare værktøjer til, hvordan stemmen kan bruges klart og bevidst i den daglige kommunikation. 

Hvem henvender kurset ”Syng sammen på arbejdspladsen” sig til?
Alle kan deltage. Der kræves ingen musikalske forkundskaber. Alle har en sangstemme og det handler om at finde ud af, hvordan man bruger den rigtigt. På kurset kommer alle godt fra start med sang-stemme instruktion, stilarter og andre nyttige værktøjer. 

Underviser:
Kurset varetages af Vibeke Krogsgaard, ejer af Voxlab, der som operasanger og performancerådgiver, har stor teoretisk og praktisk erfaring med sangteknik og vigtigheden af at få samarbejde til at fungere med mennesker mange fra mange slags kulturer. Vibeke medbringer som regel en pianist og en sanger eller to mere,  i forhold til deltagerantallet og ønsket for hvad eventen skal indeholde.

Læs mere om ”Stemmen som primus motor” her...

Læs "Fakta om stemmen” her...

Læs mere om ”Hvem er vi ” her...


Sagt af tidligere deltagere

Karin Hoeck, CEO, HowCome:
Vibeke og hendes team får ALLE med lige fra start til slut. Det er både sjovt og udfordrende på den gode måde og meget lærerigt i forhold til samarbejde og ”Team spirit”. Vibeke har en helt særlig evne til at få alle med - også hvis der skulle være en skeptisk deltager eller dem, der mener de ikke kan synge. De finder ud af, at det KAN de og at det er rigtigt sjovt”.

Henrik Laursen, CEO, Alcon:
”Tak for en uforglemmelig oplevelse. Samtlige 110 deltagere fik en engageret, begejstret og fantastisk oplevelse. Deltagerne er forvænte og var ikke bekendte med den musik I arbejder med. Ikke desto mindre ville begejstringen ingen ende tage! Folk var meget imponeret, kort sagt; I påvirkede deltagerne, som kun kunst kan det. Vi vil klart bruge jer igen, når lejligheden byder sig”.

Leif Hensen, Lead project, Manager IT, Corporate Finance Danfoss:
”Voxlab agerer meget professionelt, de er inspirerende, engagerende og har et stort talent for at identificere og udvikle respektive styrker hos deltagerne .Voxlab afholdt en fantastisk musikalsk event i forbindelse med vores Projektleder afdelingsworkshop .Vi oplevede en spændende dag bestående af musikalske elementer, som har kreeret god motivation, underholdende positive overraskelser og vist nye facetter og perspektiver for os som ledere. Eventen indeholdt en perfekt blanding af praktiske øvelser, som er nemt anvendelige i arbejdslivet”.

Jens Brinch, Journalist, TV2: 
” Fællessang og stemmetræning, var en sjov udfordring, var opgaven at trække en melodi i hold, og hvert hold skulle nu digte nye tekster med fokus på sammenhold og samarbejde- det var interessante samtaler og eftertanker der kom ud af det. Jeg vil bestemt anbefale andre at kaste sig ud i denne unikke form for teambuilding
 


© Voxlab 2019