”Hjælp…skal vi synge opera?”

Styrk jeres fællesskab og samarbejde gennem at synge operaaaa

Brug musikkens samarbejdsmetoder på jeres  arbejdsplads

Udfordring MEEEEN Opera  er det ikke lidt for vildt  og svært? og hvem kan lide opera hos os? .... og kan vi overhovedet synge ?

Jo det er vildt og også en fantastisk  og helt anderledes teambuilding.

Og ja alle kan synge når de har været til teambuilding hos os i Voxlab. Faktisk kan de ikke holde op med at synge, når vi har sagt tak for i dag. For den der vilde flotte lyd, egen stemme der rocker derudaf og den fælles opgave, det lykkedes og det var en oplevelse

Det har I sikkert heller ikke prøvet før. For hos i Voxlab, er vi de eneste der har dette opera teambuilding koncept

Hvem henvender  Voxlabs teambuilding ”Hjælp…skal vi synge opera?” sig til?
Fra 8 til 100+ deltagere. Der kræves ingen musikalske forkundskaber, alle kan være med. Blandt kunderne der har sunget med er  Danfoss, DBU,TV2 sport, Nordea, Alk Abello og Rigsrevisionen

Men hov- I Har sikkert sunget opera før uden at vide det : “O sole mio”…dette omkvæd har mange sunget – måske ikke altid lige som det lyder i den originale klassiske opera udgave. Men til gengæld, har de fleste nok oplevet, at det at syng er sjovt, energigivende og samler flokken.

Elvis hit "it´s now or never - er O solo Mio, bare lavet om til et Elvis hit  med engelsk tekst

Hvad får I med fra Voxlab teambuilding ”Hjælp…skal vi synge opera?”?

•    Samler gruppen, styrker samarbejde, arbejdsmæssige relationer og fællesskab
•    Sætter gang i kommunikation, kreativitet, mod og følelsesmæssig IQ

  • Styrker jeres personlige gennemslagskraft, stemmeføring og kropssprog
  •    Tænder og udfordrer fokus, lytte-evne og timing

 

 

Hvorfor synge sammen på arbejdspladsen?
Der mange gode grunde til, hvorfor vi skal synge og synge sammen.

  • Videnskabelige undersøgelser viser, at det er decideret sundt at synge - både fysisk og mentalt .
  • Krop og sind kommer igang og det er afstressende at synge.
  • Samtidigt er det en kreativ proces, hvor alle skal være helt fokuserede for at løfte opgaven og komme i mål
  • At synge styrker stemmeføringen, og jeres mundtlige formidlings kompetencer 

Og så kan man direkte overføre de samarbejds - og kommunikationsredskaber der bruges i kor og orkester, til den daglige kommunikation og samarbejde på arbejdspladsen:

Fakta om goderne ved sang

Der mange gode grunde til, hvorfor vi skal synge og synge sammen. Videnskabelige undersøgelser viser, at det er decideret sundt at synge - både fysisk og mentalt - samt at det gør noget for vores samvær og kommunikation med andre, når vi synger sammen.

•    Cambridge Universitet: At synge sammen er den aktivitet, der hurtigst etablerer kontakt og samvær - også på tværs af forskellige kulturer blandt andet på grund af den synkrone opgave, som musikken som fællesnævner fordrer.
•    Gøteborg Universitet: Når vi synger sammen udskiller vi fælleskabs-hormonet Oxytocin og vi får samme hjerterytme. At synge er en hurtig vej til en fælles oplevelse og opgave
•    Frankfurt Universitet: Når vi synger stimulerer vi vores immunforsvar
•    I Sverige og Tyskland kan man få sang på recept mod stress. Når vi synger trækker vi nemlig vejret dybere. Vi får energi og frigiver hormoner, der får os til at slappe af og gør os glade
•    Når man synger træner man sin muskulatur, sin stemmeføring, powerposes, man får bedre lungefunktion/vejrtrækning og får pulsen op

Og der er meget at bruge i sangen til at udvikle samarbejdet, teamet og kolleger

A.Når vi synger sammen, er fokus på samarbejde og kommunikation vigtig for at sangen fungerer. Det involvere at nå til enighed om fortolkning af sangens tekst og melodi, og hvordan I performer jeres indsats og kreativitet ud i æteren . Når alle holde sammen og fokusere mod det fælles mål, bliver det en stor ooplevelse

B. Når vi synge,r har det en stor effekt  på vores gennemslagskraft. Ved at synge træner  vi stemmeføring, kropssprog og powerposes. Vi træner evnen til at tage gulvet, være "på" og levere budskabet med nærvær og overskud.

C. I musikken er det vigtigt at kunne høre sig selv, lytte til hinanden og have et fælles fodslag. Når vi synger sammen i kor, kan det sammenlignes med en arbejdssituation, hvor man hver især har sit speciale f.eks marketing, økonomi, salg, produktion. Her skal vi  også have et samarbejde til at fungere på tværs af forskellige arbejdskulturer. Når vi synger sammen træner vi evnen til at performe sammen. 

Hvad får i med hjem fra opera sang teambuildingen ”Hjælp…skal vi synge opera?”?

  •    Hvordan musikkens samarbejdsmetoder kan anvendes på  jeres arbejdsplads
  •  samarbejde, kommunikation og fællesskab

•     styrker kreative, logiske og improvisatoriske evner
•     bliver bedre til at lytte, både til hinanden og individuelt til sig selv 
•    udvikler personlig og fælles performance 
•    fokus på gennemslagskraft, positivt mindset, stemme og kropssprog
•    Hvordan musikkens samarbejdsmetoder kan anvendes i daglige rutiner på arbejdspladsen

Forløb:
Deltagerne aktiveres lige fra begyndelsen af kurset og får en sjov og spændende introduktion til, hvad de skal opleve.
Herefter sættes dagens opgave i gang ud fra det valgte tema (se afsnit herunder). 
Omdrejningspunktet for musikken i alle temaer er opera, kor-værker, operetter samt musicals – men måske krydres det også med lidt pop...
Hvert tema indledes altid med en introduktion og opvarmning af stemmerne samt et kendt musiknummer, som sætter stemningen.
Som afslutning synges et fællesnummer eller flere, alt efter hvad vi har arbejdet med i løbet af dagen.
Instruktørerne, der alle er operasangere eller pianister, giver gerne et nummer eller synger med som operasolister.

Andre virksomheder der har brugt operateambuilding: Nordea, Mærsk Line, Alk Abello, Rigsrevisionen, Danfoss, Tv2 Sport, Phillips, DBU, Københavns kommune og mange flere..

Forslag som kan blandes og udvikles til jeres behov:

TEMA 1:  Kanon 
Deltagerne arbejder med et stykke musik, som kan synges i kanon. I en kanon handler det om at arbejde sammen på kryds og tværs for, at det store fælleskor hænger sammen, hvilket kræver lytteevne, timing, at huske de musikalske aftaler og at bære opgaven sammen - både i sin egen gruppe og i forhold til det fælles kor.
Først indstuderes sangen i et fælleskor, hvor de musikalske aftaler kommer på plads. Herefter synges det i kanon - først med to kor og dernæst med tre kor. 
Varighed: fra 3 timer

TEMA 2: Mini-opera 
Deltagerne skaber deres egen mini-opera i et eller flere hold. Indledningsvis indstuderes et ca. 2-3 minutters kendt opera-refræn eksempelvis ”Toreador arien” fra Bizet´s ”Carmen”, men med en ny tekst, der skal tolkes af deltagerne.
Det er op til hvert hold at få udviklet og skabt deres fortolkning af den givne opgave. Her skal der samarbejdes om at udvikle ”opera-produktet”, fordeles roller, skabes timing og udtryk. Man skal være opfindsom omkring scenografi, for til sidst at opføre hvert stykke for hinanden. 
Varighed:  1 dag+

TEMA 3: Flerstemmigt kor 
Deltagerne inddeles i hold, hvor hvert hold skal indstuderer deres stemme. Derefter mødes alle deltagere og sætter alle stemmerne sammen, så sangen får helhed. Deltagerne oplever ved sammensmeltningen af stemmerne, vigtigheden af samarbejdet for at opnå helheden. At de i hver deres gruppe har arbejdet med en opgave, som giver mening, når alle bærer deres melodi-stemme helt i mål sammen med de andres melodistemmer. 
Her arbejdes med forskellige typer korværker eller musical- og operette-kor, som der eventuelt kan sættes let koreografi til.
Varighed: 3 timer+

TEMA 4: Skriv jeres egne sangtekster 
Holdene introduceres til en melodi. Herefter skal de digte nye tekster til melodien. Disse tekster udstikkes efter emner som arbejdspladsen gerne vil have fokus på. For eksempel samarbejde, arbejdsmiljø, kommunikation og produktudvikling. Hvert hold må herved kommunikere sammen om at definere, hvad der betyder noget for dem og hvordan deres emner kan sættes i spil. Afslutningsvis mødes holdene for at synge de nye tekster for hinanden.
Varighed: 4 timer+

Undervisere:
Afhængig af hvor mange deltagere der er på kurset og hvilket tema der vælges, vil der være en pianist og en til flere sanginstruktører som for eksempel en sopran og en tenor. Kurset varetages af Vibeke Krogsgaard, ejer af Voxlab, der som operasanger og performancerådgiver, hun har stor teoretisk og praktisk erfaring med sangteknik og vigtigheden af at få samarbejde til at fungere med mennesker fra mange slags kulturer og lande på tværs af hinanden.

Læs mere om ” Stemmen som primus motor” her...

Læs mere om ” Hvem er vi” her...


Sagt af tidligere deltagere

 

Karin Hoeck, CEO, HowCome: 

”Jeg har gennem flere år, været involveret som facilitator og medarrangør af en del arrangementer hvor vi bruger Vibeke og hendes Operateambuilding - med stor succes hver gang. Blandt andet 2 gange for Maersk Line hvor op til 50 deltagere fra hele verden på kryds og tværs af nationaliteter og kulturer skal lære hinden at kende. Og hvor de til stor begejstring opførte deres mini opera for hinanden ved middagen om aftenen
Når deltagerne bliver introduceret for emnet – ryger der et sus gennem salen – det er altså lidt vildt - at skulle synge opera- men Vibeke og hendes team får ALLE med- lige fra start til slut –Det er både sjovt , udfordrende på den gode måde og meget lærerigt i forhold til samarbejde og  ”Team spirit”. Vibeke har en helt særligevne til at få alle med, også hvis der skulle være en skeptisk deltager eller dem der mener de ikke kan synge – de finder ud af, at det KAN de og at det er rigtigt sjovt”. 

Henrik Laursen, CEO, Alcon: 

“Tak for en uforglemmelig oplevelse. Samtlige 110 deltagere fik en engageret, begejstret og fantastisk kulturel oplevelse.Deltagerne er forvænte og bekendte med den musik I arbejder med.Ikke desto mindre ville begejstringen ingen ende tage!Folk var meget imponeret, kort sagt- I påvirkede som kun kunst kan det. Vi vil klart bruge jer igen, når lejligheden byder sig”.
Leif Hensen, Lead project Manager IT, Corporate Finance Danfoss:
“Voxlab agerer meget professionelt, de er inspirerende, engagerende og har et stort talent for at identificere og udvikle respektive styrker hos deltagerne .Voxlab afholdt en fantastisk musikalsk event, i forbindelse med vores Projektleder afdelingsworkshop .Vi oplevede en spændende dag bestående af musikalske elementer som har kreeret god motivation, underholdende positive overraskelser og vist nye facetter og perspektiver for os som ledere. Kurset indeholdt en perfekt blanding af praktiske øvelser som er nemt anvendelige i arbejdslivet2.

Jens Brinch, Journalist, TV2:

”Hvad kan vi bruge det til? Tænkte jeg skeptisk, inden vi skulle i gang med opera teambuildingen.  Men jeg skal lige love for at det var en yderst brugbar oplevelse både personligt og for teamet. Foruden den fælles sang og stemmetræningen, som var en sjov udfordring, var opgaven at trække en melodi i hold, og hvert hold skulle nu digte nye tekster med fokus på sammenhold og samarbejde- det var interessante samtaler og eftertanker der kom ud af det. Jeg vil bestemt anbefale andre at kaste sig ud i denne unikke form for teambuilding”.