Hvad er gennemslagskraft?

Find dine egne personlige- og kommunikative redskaber

At kunne tænde for sin gennemslagskraft handler om at tilegne sig personlige- og kommunikative redskaber. Det handler om at være sig selv og få det bedste frem gennem solid træning, og bruge de personlige ressourcer, som man er i besiddelse af - til egen og fælles gavn.
Gennemslagskraft divergerer fra person til person, og fra virksomhed til virksomhed. Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvilke parametre, der skal trænes i den enkelte sag.

Personlig gennemslagskraft er et sammenspil mellem mindset og fysisk udtryk.
Et enkelt eksempel kan være følgende:
At kunne tænde for sin selvtillid, tale med en velartikuleret stemme, have et kropssprog, der understreger budskabet, og evnen til at engagere sine tilhørere, så de forstår og omsætter budskabet aktivt.

Gennemslagskraft som fællesnævner handler om samspil, trivsel og at kunne kommunikere klart ud.
Et enkelt eksempel kan være følgende:
At have en fælles forståelse for, hvad det er man beskæftiger sig med på tværs af organisationen og hvordan man i fælles tråd fortolker og stiler i samme retning for at opnå de ønskede resultater. 

The devil in the detail:
Gennemslagskraft handle også om særlige detaljer, som mange ikke kender til. 
Der er en række vigtige detaljer, som enten kan forstærke gennemslagskraften eller som kan ødelægge selv den bedste præstation.

Et par eksempler på hvad der kan skabe en negativ effekt er for eksempel

Stribet tøj kan have en decideret negativ effekt på tilhørerne da striber laver en såkaldt ” moire” /stroboskop effekt, som kan skabe flimmer i tilhørernes hjerne/øjne, og gøre det sværere for dem koncentrere sig.
 I slemme tilfælde kan det udløse hovedpine og kvalme hos tilhørerne.
I værste tilfælde kan det udløse migræne og epileptiske anfald

Osten til morgenmaden eller frokosten kan skabe en slim-effekt på stemmebåndet, så man kan få rømmetrang og dermed irriteret stemme og få komplikationer med udtalen.

Når man kender til de særlige detaljer for hvad man skal undgå, og hvad man kan gøre yderligere for at skabe en god atmosfære, en god stemning og behagelige omgivelser, er der også her skabt god grobund for at kunne kommunikerer effektivt ud og opnå gode resultater.