Dårlig kommunikation er spild af folks tid

Få tips til at formidle klart ud med fysiske og mentale redskaber

Ledere  og medarbejdere, med personlige gennemslagskraft har langt større værdi for virksomhederne, fordi de kan aktivere deres budskaber effektivt og dermed er der langt større mulighed for at budskaberne bliver omsat aktivt.

Få gode råd til din næste præsentation fra operasanger og specialist i personlig fremtoning, Vibeke Krogsgaard Typisk er vi så koncentrerede om de ord, vi vil sige, at vi glemmer, hvordan de foldes bedst ud. Men kropssprog, brug af stemmen samt din fysiske og mentale forberedelse er en vigtig faktor for, om du brænder igennem med dine budskaber og kan bevæge modtageren. Det siger operasanger med diplom i musikerperformance og indehaver af Voxlab Vibeke Krogsgaard, der rådgiver og træner ledere, undervisere og andre i gennemslagskraft og personlig fremtoning:

 "Virksomhedens succes er afhængig af ledere og medarbejdere, der har personlig gennemslagskraft. Desværre bliver mange budskaber meget nemt misforstået eller drukner helt, fordi vi ikke leverer dem klart og tydeligt. Det er spild af folks tid. Det er spild af ressourcer og penge," siger Vibeke Krogsgaard.

 I de senere år er lederens personlige gennemslagskraft over for medarbejderne for alvor blevet noget, større organisationer kan se værdien af. Vibeke Krogsgaard ser eksempler på, at de, som arbejder seriøs med at styrke deres personlig gennemslagskraft, bliver forfremmet i virksomheden.

 

Men hvad er det så, vi skal være bedre til, hvis vi vil brænde igennem og fremme karrieren? Et af Vibeke Krogsgaards vigtigste råd er, at vi skal slippe fri af det, hun kalder vores PowerPoint security. Når vi skal lave en præsentation, stiller mange sig lige foran deres PowerPoint og støtter sig slavisk til den. Men det er den helt store dræber for gennemslagskraft, fordi en PowerPoint ofte stjæler alt fokus, og præsentationen bliver præget af en form for ’mekanisk formidling’. Det gør det svært for modtageren at lytte fokuseret.

 "Personer, som foredrager frit, har langt mere gennemslagskraft. De virker mere kompetente, fordi de taler ud fra deres viden. De fleste af os bruger også for mange ord. Vi har så travlt med at få sagt alt det, vi har forberedt, at vi glemmer at holde pauser og tale klart og tydeligt. Det undgår vi, når vi løsriver os fra præsentationen. Tør vi bruge stemmen aktivt og engageret samt indtage rummet med kroppen, så kan vi bevæge modtageren i sådan en grad, at vi kan få dem til at forstå, omsætte og aktivere vores budskab," siger Vibeke Krogsgaard.

 STEMMENS STYRKE Vores gennemslagskraft afhænger i høj grad af vores fysiske og mentale forberedelse: "Har man bare én gang følt, at man ikke lykkedes, så er det dybt lagret i kroppen, og hver gang man skal præstere, så modarbejder krop, psyke og stemme en. Den mentale og fysiske forberedelse er derfor helt afgørende for, om man kan mobilisere energien og motivationen over for tilhørerne. Lytterne spejler sig i foredragsholderens kropssprog, så er man nervøs og anspændt, og bare vil have det hurtigt overstået, forstyrrer det ofte leveringen af budskabet."

Som operasanger har Vibeke Krogsgaard en særlig interesse i, hvordan man kan udtrykke sig tydeligt. De færreste har viden om, hvordan stemmen virker anatomisk teknisk. Men ofte kan en enkelt justering i for eksempel kropsholdning eller kæbe skabe en enorm forandring og styrke ens gennemslagskraft.

"Det er en øjenåbner for de fleste, hvordan stemmen er et unikt redskab til at understrege vigtige nuancer i formidlingen. Stemmeføringen og kropssproget vægter langt mere end selve ordet, når det handler om, hvordan tilhørerne opfatter budskabet. Derfor er det vigtigt, at vi tager stilling til, hvordan vi pakker vores budskaber, viden og argumenter ud," siger Vibeke Krogsgaard.

5 gode råd til din fysiske og mentale indstilling

  •  Beslut dig hvilken stemning du vil bringe med dig, både for din egen mentale indstilling og for det du ønsker at give dine tilhørere
  • Stå/sid godt med fødderne solidt plantet på gulvet, derved sikre du dig både en mere sikker stemme, bedre fokus, og mere ro i kropssproget- desuden daler cortisol niveauet og testosteron niveauet stiger
  • Træk vejret roligt , og fornem at dit abdominale område aktiveres. Herved kan du styre stemmen så den støttes - hvilket giver en sikker stemme og en stemme med mere volume, samt at vejrtrækningen sænker eventuel nervøsitet herunder hjertebanken og en overaktiveret hjerne, der har svært ved at fokusere
  • Artikuler tydeligt, herved bliver dine ord og budskaber understøttet, tempo og betoning kan lettere styres, stemmen er mere gennemslagskraftig, du udnytter en bedre mimik- og tilhørerene læser netop meget af dit budskab i dit kropssprog - eller mangel på samme!
  • Husk en rank positur med afslappede arme - din krop er din højtaler- gennem den ranke positur får du en meget bedre "højtaler" med god bas og diskant, og dine afslappede arme vil gestikulere frit for dig når du begynder at tale med engagement.