Akut hjælp – kom ud over rampen på få timer

Udfordringen: Når noget vigtigt er på spil ,og der skal præsenteres, formidles og sælges, er der mange bolde i luften. Derfor er det afgørende at have overblik og styr på de vigtige detaljer der kan gøre hele forskellen. Når vi skal "på"  kan spændingen og timingen, formidlingen og gennemslagkraften blive slået ud af kurs.

 Især hvis vi har forberedt hvad vi vil sige og vise, men ikke hvordan, vi vil formidle og sende budskabet ud.  Nervøsitet , stemmeføring og kropssprog ,at tage gulvet overbevisende, og have styr på visuelle effekter - det skal med i "pakken". Skal vi også formidle på et andet sprog, kan der være  endnu mere på spil. 

Lad os hjælpe jer med at få sat scenen og få helhed i jeres case 

Læs neden for om 3 cases hvor vi gjorde en forskel der gav positivt  udslag for virksomhederne

Vi står parat, når der er akut behov for feedback og hjælp til at få de sidste vigtige detaljer på plads, der løfter jeres performance på gulvet op, inden projektet skal præsenteres og "sælges", en nye strategi implementeres, inden talen skal holdes, eller hvad det end er der skal ”i luften” inden for en kort tidsramme.

I kan indhente mere information og inspiration til hvad I kan få hjælp til for eksempel på 1-1 træning eller en af de andre kursus beskrivelser på Voxlab, eller ringe eller maile til os.

Scenarie 1: En kunde skulle  søge om internationale midler til forskning, 8.000.000,-  DKK
Der var 10 minutter til at præsentere casen for juryen, som i øvrigt også skulle lytte til og vurdere de mange andre ansøgere.

Personen der skulle præsentere opgaven for juryen, havde forberedt hvad han skulle sige og lavet sin Power Point fremvisning.

I løbet af de 2 timer han havde sammen med mig, gennemgik og trænede vi:

 • Hvordan han skulle komme ind af døren, tage øjenkontakt , hilseog stille sig i forhold til sin PC og slides
 • Hvordan han skulle tale i et roligt, varieret tempo og have nærvær og engagement
 • Hvordan han kunne skabe den rette mening i ord /retorik gennem prosodi, hvor betoning, toneleje og volume giver ordene det ønskede udtryk 
 • Hvordan han skulle holde de effektive kunstpauser inden de særligt vigtige tal og pointer
 • Hvorfor han skulle tie stille når han skiftede fra slide til slide
 • Hvordan han skulle stå i sin kropsholdning og vise detaljer på slides med en fast strakt arm
 • At han skulle vælge en særlig blå farve T-shirt (da juryen også er afslappet klædt) i en farve der matchede de blå farver på slides, det giver ro på samspillet mellem taler og slides.

Kundens feed back var blandt andet at juryen lyttede efter og kiggede med på alle slides fra start til slut – det er de ellers ikke kendt for – og at beløbet nu er indhentet.

Scenarie 2: en kunde er  i spil til en stor stilling. Hun kommer i 3 timer og får hjælp til hvordan hun skal bruge sin gennemslagskraft til at få jobbet. Blandt det hun trænede var:

 • Hvordan hun kan håndtere den naturlige nervøsitet ved samtalen, gennem vejrtrækning og positiv selv-motivation
 • Hvordan hun bruger sin stemme til klart og med selvtillid argumenterer for, hvorfor de skal vælge hende 
 • Hvordan hun skal sidde i en god positur på stolen, så hun får den bedst mulige volume og klang i stemmen og at hendes kropssprog vil være henvendt positivt mod dem der har inviteret hende til samtalen
 • Hvordan hun gennem kunstpauser skaber ro og plads til en konstruktiv dialog.

Kunden blev den der fik den nye stilling

Scenarie 3: 4 ingeniører skulle præsentere et nyt produkt på en messe. De havde lavet 4 forskellige præsentationer af 20 minutter, som de hver især skulle præsentere 5 gange. Tilhørerne kunne så gå fra præsentation til præsentation.

 De var generelt nevøse, for det skulle være helt stramt skåret til de korte seancer. De skulle præsentere på engelsk og kom selv fra henholdsvis Tyskland, Polen og Frankrig og  kunne godt bruge nogle  metoder til hvordan de kom sikkert igennem, både med selvsikkerhed, stemme og kropssprog

 En anden udfordring var at de havde alt for mange slides. En havde 48 ! sides til de 20 minutter. De lærte:

 • At trække vejret roligt og tænke positivt for at styre nervøsitet og gennemslagskraft 
 • At skære helt ind til benet af slides - De endte på mellem 6-8
 • At forstå hvad der sker når vi skal skifte til et andet sprog : hvordan er forbindelsen fra sprogcenteret i hjernen til udtalen af ordene rent fysik.Og  den viden giver indsigt, redskaber og ro på
 • At lære den gode indledning og afslutning , og gøre budskabet kort, levende og personligt
 • At bruge stemme og kropssprog til at få budskabet tydeligt og interessant ud
 • At glæde sig til at være "på" fordi man synes at ens produkt er fantastisk og selvfølgeligt skal det vises bedst muligt frem.

Feedback var at de havde en fest, Det blev en meget besøgt og vellykket  præsentation og deres energi  varede fint hele vejen igennem. Og at de havde lært så meget på 1 dag som de havde taget med sig videre.

Disse 3 eksempler, er blot 3 ud af mange vellykkede scenarier.

Har I brug for at få jeres opgave "pudset af" og gjort helt klar? så kontakt os for yderligere dialog.

Telefon 219 69 911

 Mail v.krogsgaard@voxlab.dk ATT Vibeke Krogsgaard